Cocktail

Nitro Martini

RISE Brewing Co. Nitro Martini

INGREDIENTS

1½ oz Vodka

1½ oz Kahlua

1½ oz Original Black Nitro Cold Brew